Categories
Toimijat Valtio- ja kuntasektori, maakunnan matkailun kehittäminen ja markkinointi

Joensuun kaupunki

Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakunnan keskus, sijaitsee Pyhäselän pohjoisrannalla Pielisjoen suulla. Idässä Joensuun kaupunki rajoittuu Venäjän federaation Karjalan tasavaltaan.  Asukkaita Joensuun kaupungin alueella on lähes 77 000, ja heistä venäläisiä on 1,3 %. Joensuun kaupungin kotouttamispalvelut tarjoavat räätälöityjä palveluita kaikille joensuulaisille maahanmuuttajille taustasta ja maahantulosyystä riippumatta. Jokaiselle tehdään oma kotouttamisohjelma. Lisäksi asiakkaille tarjotaan yksilö- ja ryhmäohjausta sekä […]


Categories
Toimijat Tutkimus ja koulutus

Itä-Suomen koulu

Itä-Suomen koulu on pääkaupunkiseudun ulkopuolinen yksityinen kielikoulu, jonka painopistealueena on venäjän kieli ja yrittäjyyskasvatus. Itä-Suomen koulun omistaa säätiö, jonka omistajina ovat Joensuun, Imatran ja Lappeenrannan kaupungit. Koulu tarjoaa laajamittaista kaksikielistä venäjän kielen opetusta esi-opetuksesta lukioon.  Koulussa järjestetään opintomatkoja Venäjällä ja Suomessa, mm. matkat Pietariin, Helsinkiin ja Moskovaan.  Teemme myös lähialueyhteistyötä Venäjän rajaseuduille, koululla on laajat […]


Categories
Toimijat Valtio- ja kuntasektori, maakunnan matkailun kehittäminen ja markkinointi

VisitKarelia

VisitKarelia on Pohjois-Karjalan matkailun destinaatio-organisaatio (DMO), joka kehittää ja markkinoi aluetta sekä saa aikaan merkittävää kasvua ja kauppaa alueen yrityksille. Kaikki yhtiön toiminta ja Pohjois-Karjalan markkinointi matkakohteena toteutetaan VisitKarelia-nimellä. Toimintamme arvot ovat: Vastuullisuus, Ammattimaisuus, Rohkeus ja Tuloksellisuus. Venäjä palvelut: Yksi VisitKarelian pääkohdemarkkinoista on Venäjä. VisitKarelialla on laajat yhteistyöverkostot Venäjän matkailumarkkinoilla, joita hyödyntäen edistämme Pohjois-Karjalan matkailua.  VisitKarelia tarjoaa matkailuyrityksille ajankohtaista tietoa Venäjän matkailumarkkinoista kuukausittaisissa […]


Categories
Toimijat Tutkimus ja koulutus

Riveria

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian kansainvälisyystoiminnan ensisijainen kohde on EU-alueella olevat oppilaitos- ja yritysverkostot. Tämä johtuu siitä, että suurin osa Riverian hankkeista ovat EU-rahoitteisia, mikä rajaa kansainvälisen toiminnan resurssien kohdistamista muihin kuin EU-maihin. Siitä huolimatta, Riveria on tukenut opiskelijoittensa ja asiantuntijoittensa kansainvälistä liikkuvuutta myös muihin kuin EU-maihin mahdollisuuksien mukaan. Kansainvälinen toiminta Venäjän suuntaan on ollut enimmäkseen oppilaitosrahoitteista. […]


Categories
Toimijat Yritystoiminnan edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatiot

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on seudullinen elinkeinoyhtiö, jonka omistavat Kiteen kaupunki sekä Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat. KETIn tehtäviä ovat yritysneuvonta, toimialojen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen hankkeiden kautta sekä seudun markkinointi. KETI Oy:n toimintaa ohjaa Keski-Karjalan elinkeinostrategia, jossa on määritetty kehittämisen kärjet vuoteen 2020. Kansainvälistyminen, ml. Venäjä-yhteistyö, on yksi läpileikkaavista teemoista strategiassamme. Niiralan kansainvälinen rajanylityspaikka sijaitsee […]


Categories
Muut asiantuntijaorganisaatiot Toimijat

Kansanterveyden keskus

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus jatkaa ja laajentaa Pohjois-Karjala projektin puitteissa tehtyä sydän- ja verisuonitautien sekä muiden keskeisten tarttumattomien kansantautien ehkäisyä, terveyden edistämistä ja toiminnan tulosten kansallista ja kansainvälistä hyödyntämistä. Olemme maakunnallinen terveyden edistämisen asiantuntijaorganisaatio.  Unelmamme on olla kaiken ikäisten terveemmän arjen tukija ja haluttu, arvostettu sekä luotettava yhteistyökumppani julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille, kansallisella ja kansainvälisellä […]


Categories
Toimijat Valtio- ja kuntasektori, maakunnan matkailun kehittäminen ja markkinointi

Maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Liiton toimistossa työskentelee 45 eri alojen asiantuntijaa. Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. Liiton rooli maakunnan kehittämisessä on ennen muuta olla alueen toimijoiden yhteistyöjohtaja. Keskeinen työkalu on maakuntaohjelma. Maakuntaliiton tehtäviä ovat maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja […]


Categories
Toimijat Tutkimus ja koulutus

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Lukessa työskentelevät 1300 tutkijaa ja asiantuntijaa tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Pohjois-Karjalassa Luke palvelee laajasti niin kansalaisia kuin elinkeinoelämääkin metsäsektoria, maaseutua sekä riista- ja kalataloutta koskevassa tutkimus- ja kehitystyössä. Venäjä-palvelut: Pohjois-Karjalassa Luken Venäjä-osaaminen keskittyy […]


Categories
Toimijat Yritystoiminnan edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatiot

Kauppakamari

Kauppakamari on julkisesta rahoituksesta riippumaton, maailmanlaajuinen ja arvostettu elinkeinoelämän yhteistyöorganisaatio, jonka toiminta perustuu kauppakamarilakiin sekä yritysten vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Ensimmäisen kauppakamarin perustivat Marseillessa vuonna 1599 silloiset elinkeinonharjoittajat, kauppiaat ja merenkulkijat. Kauppakamarin tehtävänä on elinkeinoelämän edistäminen. Edunvalvojana kauppakamari vaikuttaa viranomaisiin ja lainsäädäntöön, kehittää markkinataloutta sekä edistää yhteistoimintaa elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä. Edunvalvonnan ytimen muodostaa valiokuntatyöskentely, jonka kautta […]


Categories
Toimijat Tutkimus ja koulutus

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia on arvostettu, vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia on vahva vaikuttaja ja suurin aluekehityshankkeiden toteuttaja maakunnassa. Karelia tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Kumppaniverkosto muodostuu korkeakouluista ja muista toimijoista ympäri maailmaa. Kansainvälisyys eri […]