Categories
Toimijat Valtio- ja kuntasektori, maakunnan matkailun kehittäminen ja markkinointi

Joensuun kaupunki

Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakunnan keskus, sijaitsee Pyhäselän pohjoisrannalla Pielisjoen suulla. Idässä Joensuun kaupunki rajoittuu Venäjän federaation Karjalan tasavaltaan.  Asukkaita Joensuun kaupungin alueella on lähes 77 000, ja heistä venäläisiä on 1,3 %. Joensuun kaupungin kotouttamispalvelut tarjoavat räätälöityjä palveluita kaikille joensuulaisille maahanmuuttajille taustasta ja maahantulosyystä riippumatta. Jokaiselle tehdään oma kotouttamisohjelma. Lisäksi asiakkaille tarjotaan yksilö- ja ryhmäohjausta sekä […]


Categories
Toimijat Valtio- ja kuntasektori, maakunnan matkailun kehittäminen ja markkinointi

VisitKarelia

VisitKarelia on Pohjois-Karjalan matkailun destinaatio-organisaatio (DMO), joka kehittää ja markkinoi aluetta sekä saa aikaan merkittävää kasvua ja kauppaa alueen yrityksille. Kaikki yhtiön toiminta ja Pohjois-Karjalan markkinointi matkakohteena toteutetaan VisitKarelia-nimellä. Toimintamme arvot ovat: Vastuullisuus, Ammattimaisuus, Rohkeus ja Tuloksellisuus. Venäjä palvelut: Yksi VisitKarelian pääkohdemarkkinoista on Venäjä. VisitKarelialla on laajat yhteistyöverkostot Venäjän matkailumarkkinoilla, joita hyödyntäen edistämme Pohjois-Karjalan matkailua.  VisitKarelia tarjoaa matkailuyrityksille ajankohtaista tietoa Venäjän matkailumarkkinoista kuukausittaisissa […]


Categories
Toimijat Valtio- ja kuntasektori, maakunnan matkailun kehittäminen ja markkinointi

Maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Liiton toimistossa työskentelee 45 eri alojen asiantuntijaa. Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. Liiton rooli maakunnan kehittämisessä on ennen muuta olla alueen toimijoiden yhteistyöjohtaja. Keskeinen työkalu on maakuntaohjelma. Maakuntaliiton tehtäviä ovat maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja […]


Categories
Toimijat Valtio- ja kuntasektori, maakunnan matkailun kehittäminen ja markkinointi

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskukset ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä. ELY-keskus edistää Pohjois-Karjalan elinvoimaa ja luo kestävää, pitkän ajan kilpailukykyä tukemalla alueen yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa yrityksien eri kehitysvaiheissa. Päätehtäviä yritysten kehittämiseen liittyvässä toiminnassa […]