Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskukset ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä.

ELY-keskus edistää Pohjois-Karjalan elinvoimaa ja luo kestävää, pitkän ajan kilpailukykyä tukemalla alueen yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa yrityksien eri kehitysvaiheissa. Päätehtäviä yritysten kehittämiseen liittyvässä toiminnassa ovat neuvonta ja rahoitus sekä henkilöstön osaamiseen liittyvät kehittämispalvelut. ELY-keskuksien kautta on mahdollista tavoittaa kaikki TeamFinland verkoston toimijat ja palvelut. ELY-keskuksella on myös yhteistyötä Venäjälle ympäristö- sekä työvoimahallinnon välisen yhteistyön kautta.  

Pohjois-Karjalan ELY-keskus:

  • Venäjän kauppaa käyvien ja Venäjän kaupan aloittamista suunnittelevien yrittäjien neuvonta
  • Kehittämisavustusrahoitus ja kehittämispalvelut kansainvälistyvälle yritykselle
  • Alueella asuvien, Venäjältä muuttaneiden yrittäjien ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevien neuvonta ja rahoitus
  • TeamFinland verkoston palvelut
  • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
  • yritysten työvoima ja osaaminen
  • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
  • biosfäärialueyhteistyö, (mm. Fennoskandian vihreä vyöhyke) rajat ylittävä yhteistyö luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Yhteystiedot

TeamFinland koordinaattori Tapio Kinnunen, +358 295 026 063, tapio.kinnunen@ely-keskus.fi

Työvoima- ja osaaminen: Ulla Mauranen, +358 295 026 077,  ulla.mauranen@ely-keskus.fi

Ympäristöyhteistyö: Vilma Lehtovaara,+358 295 026 034, vilma.lehtovaara@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan Biosfäärialue www.kareliabiosphere.fi

ELY-keskus logo
Biosfäärialueen logo