Categories
Toimijat Tutkimus ja koulutus

Itä-Suomen koulu

Itä-Suomen koulu on pääkaupunkiseudun ulkopuolinen yksityinen kielikoulu, jonka painopistealueena on venäjän kieli ja yrittäjyyskasvatus. Itä-Suomen koulun omistaa säätiö, jonka omistajina ovat Joensuun, Imatran ja Lappeenrannan kaupungit. Koulu tarjoaa laajamittaista kaksikielistä venäjän kielen opetusta esi-opetuksesta lukioon.  Koulussa järjestetään opintomatkoja Venäjällä ja Suomessa, mm. matkat Pietariin, Helsinkiin ja Moskovaan.  Teemme myös lähialueyhteistyötä Venäjän rajaseuduille, koululla on laajat yhteistyöverkostot. Koulun arvoina ovat kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus. Itä-Suomen koulu kasvattaa avoimia, oma-aloitteisia ja kansainvälisiä venäjän kielen ja kulttuurin osaajia. 

Yhteystiedot

Mari Kilpeläinen, rehtori
mari.kilpelainen@itasuomenkoulu.fi
+358 40 564 0919

Itä-Suomen koulun logo