Categories
Toimijat Tutkimus ja koulutus

Itä-Suomen yliopisto

Kahdella kampuksella – Joensuussa ja Kuopiossa – toimiva Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista Strategiamme lähtökohtana ovat maailmanlaajuiset haasteet, joihin haemme ratkaisuja profiilialueillamme tieteidenvälisen tutkimuksen ja monialaisen koulutuksen avulla. Näin rakennamme vastuullista ja kestävää tulevaisuutta. Yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen profiilialueet ovat ikääntyminen, elintavat ja terveys, ympäristön muutos ja luonnonvarojen kestävä käyttö, kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä moninaistuva oppiminen ja vuorovaikutus.

Yliopistomme korkeatasoinen tutkimus ja koulutus rakentavat globaalia tulevaisuutta ja vahvistavat Itä-Suomen elinvoimaa. Edistämme sivistystä tuomalla tutkittua tietoa käytettäväksi kaikkien hyväksi. Neljään tiedekuntaan jakautuvassa yliopistossa on yhteensä noin 2 500 työntekijää, 15 500 tutkinto-opiskelijaa ja 23 300 aikuisopiskelijaa.

Venäjään, rajoihin ja liikkuvuuteen liittyvät toiminnot Itä-Suomen yliopistossa

Venäjään, rajoihin ja liikkuvuuteen liittyvällä tutkimuksella ja koulutuksella sekä asiantuntijapalveluilla on pitkät perinteet Itä-Suomen yliopistossa. Niissä haetaan tieteidenvälisiä ratkaisuja yliopiston strategian Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat teemakokonaisuuteen. Erityisen vahvaa osaamisaluetta kokonaisuudessa ovat tieteidenvälinen Venäjä-tutkimus, ylirajaisen muuttoliikkeen tutkimus, kieli- ja kulttuurikontaktien tutkimus ja tieteidenvälinen rajatutkimus. Vahvuuksiamme ovat myös hanketoiminnan asiantuntemus, laajat verkostot ja taito toimia venäjän kielellä sekä Venäjä-osaamiseen liittyvä täydennyskoulutus.

Konkreettisella tasolla Itä-Suomen yliopiston palveluita ovat:

  • Venäjän kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvää perus-, jatko- ja täydennyskoulutus
  • tilaustutkimukset ja -selvitykset
  • maailmanlaajuiset Venäjä-verkostot
  • asiantuntijaluennot, seminaarit ja konferenssit
  • hankeyhteistyö (suunnittelu, toteutus, hallinnointi, kumppanuus)
  • maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen (suomen kieli- ja kulttuuriosaaminen, osaamisen tunnistaminen, työelämätaidot, työyhteisövalmennus)

Yhteystiedot

Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERA

Joni Virkkunen, tutkimuspäällikkö
joni.virkkunen@uef.fi
+358 50 442 4469

Jatkuvan oppimisen keskus

Sanna Iskanius, koulutusjohtaja
sanna.iskanius@uef.fi
+358 50 382 3801

Yliopisto logo