Categories
Toimijat Tutkimus ja koulutus

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia on arvostettu, vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia on vahva vaikuttaja ja suurin aluekehityshankkeiden toteuttaja maakunnassa. Karelia tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Kumppaniverkosto muodostuu korkeakouluista ja muista toimijoista ympäri maailmaa.

Kansainvälisyys eri muodoissaan on Karelia-ammattikorkeakoulun jokapäiväistä toimintaa. Kansainvälisyys kiinnittyy opetukseen ja oppimiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja koulutusvientiin.

Karelia, Savonia ja UEF vahvistavat rooliaan itäsuomalaisten korkeakoulujen kanssa keskinäisessä Venäjäosaamisverkostossa.  Verkoston toiminnassa on yhteistarjonnassa kesäopintoja, Russian opintopolku ja yhteisiä TKI-hankkeita.  

Karelian Venäjä-palvelut

Hanketoiminta

  • Kalitka-ruokamatkailuhanke yhteisteistyössä Riveria, UEF, Karelian Research Center of Russian Academy of Sciences, Institute of Economics kanssa. Koordinaatiovastuu Karelia-ammattikorkeakoululla. Hanke päättyi 28.2.2021.
  • Joensuu-Petrozavodsk – Highway for Growth -hanke yhteistyössä Business Joensuu Oy:n sekä Petroskoin virkamiesakatemian RANEBAn kanssa. Hanke päättyi 31.10.2020.
  • Lokki-elokuvatoimijoiden hanke yhteistyössä Petroskoin yliopiston Krimel-tutkimuslaitoksen kanssa
  • Karelia Wellness – hyvinvointialan yritysten  kehittämishanke yhdessä Petroskoin yliopiston, Petroskoin kaupungin ja Savonia-amk:n kanssa

Opintotarjonta

Karelia-ammattikorkeakoulussa on tutkintoon johtava Degree Programme in International Business –koulutus (BBA), jossa kansainvälisyys on keskeinen osa liiketoimintaa, mikä näkyy vahvasti opinnoissa alusta asti: opiskelu tapahtuu monikulttuurisessa ympäristössä ja yhteistyössä kv-puolen yritysten kanssa. Vastavalmistuneen tyypillisiä työtehtäviä ovat assistentti- ja asiantuntijatehtävät viennin, markkinoinnin tai myynnin parissa. Opintoihin sisältyy työharjoittelu kansainvälisissä tehtävissä Suomessa tai ulkomailla. Olennainen osa kansainvälistä liiketoimintaa on riittävä kielitaito, joten opiskelet sekä englantia että valinnaista toista vierasta kieltä (joista yhtenä venäjä).

Karelia-ammattikorkeakoulussa toteutetaan korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille, koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä.  Koulutuksessa opiskelija hankkii taitoja ja osaamista korkeakoulussa opiskelua varten. Koulutuksen pääpaino on opinnoissa tarvittavan suomen kielen vahvistamisessa. Koulutuksessa opiskelija kehittää opiskelutaitoja ja tutustuu itseään kiinnostavaan koulutusalaan.

Karelia-ammattikorkeakoulu on rakentamassa Russia-polkuopintopulun toimintamallia yhdessä UEFin kanssa. Kieliopintojen lisäksi Karelian kesäopintotarjonnassa on Russian Consumer Behaviour (5 op).

Yhteystiedot

Raimo Moilanen, koulutuspäällikkö
raimo.moilanen@karelia.fi
+358 50 585 5139

Karelia logo