Categories
Toimijat Yritystoiminnan edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatiot

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on seudullinen elinkeinoyhtiö, jonka omistavat Kiteen kaupunki sekä Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat. KETIn tehtäviä ovat yritysneuvonta, toimialojen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen hankkeiden kautta sekä seudun markkinointi.

KETI Oy:n toimintaa ohjaa Keski-Karjalan elinkeinostrategia, jossa on määritetty kehittämisen kärjet vuoteen 2020. Kansainvälistyminen, ml. Venäjä-yhteistyö, on yksi läpileikkaavista teemoista strategiassamme.

Niiralan kansainvälinen rajanylityspaikka sijaitsee Keski-Karjalassa, joten Venäjä-yhteistyö on sijaintimme takia ollut aina tärkeä elementti KETIn toiminnassa. KETI on hallinnoinut koko ajan hankkeita, joilla tätä yhteistyötä on kehitetty – lähinnä yritystoiminnan näkökulmasta. Lisäksi KETIllä on venäjän kielen taitoinen yritysneuvoja, jonka asiakkaina ovat olleet tänne yritystä perustaneet, yrityksen perustamista suunnittelevat ja Keski-Karjalaan sijoittumista suunnittelevat venäläiset. Yhteistyö venäläisten kanssa on KETIn toiminnassa arkipäivää, joten osaamista, kulttuurintuntemusta ja henkilökohtaisia suhteita on paljon.

Venäjä-palvelut:

  • Venäjänkielinen yritysneuvonta
  • Venäjän kauppaan, matkailuun, logistiikkaan ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita vuodesta 1998 sekä CBChankekokemus.
  • Yhteistyö Venäjällä toimivien muiden hankkeiden ja yhteistyökumppaneiden sekä sidosryhmien kanssa.
  • Vienti ja tuontiyritysten kanssa tehtävä Venäjä-yhteistyö, vahvuutena kansainvälisen logistiikan tuntemus ja kontaktit.
  • VärtsiläNiirala: rajan ja tullin viranomaiskontaktit ja toimintatapojen tuntemus ja pitkäaikainen yhteistyö Venäjän Karjalan viranomaisten kanssa.
  • Venäjänkielinen Väyläjulkaisu kaksi kertaa vuodessa (keskikarjalaisen palvelujen ja yritysten markkinointi venäläisille matkailijoille)
  • Vuosittainen Joulu alkaa rajalta -tapahtuma, jossa venäläinen pakkasukko ja suomalainen joulupukki kohtaavat rajalla
  • Vuosittain järjestettävä Rajafoorumi (14 kertaa), joka pidetään vuorovuosin KeskiKarjalassa ja Sortavalassa. Seminaariteemat ovat vaihdelleet yrityskehittämisestä sosiaali- ja kulttuuriasioihin. Vuoden 2019 rajafoorumi järjestettiin Tohmajärvellä.
  • Toimivat yhteydet Pietariin, Petroskoihin ja Sortavalaan osaavan venäläisen työvoiman sekä suomenkielen taitoisten toisen asteen opiskelijoiden saamiseksi maakuntaamme.

Yhteystiedot

Risto Hiltunen, toimitusjohtaja
risto.hiltunen@keti.fi
+358 50 303 1313

Birgitta Väisänen, projektipäällikkö
birgitta.vaisanen@keti.fi
+358 40 120 6787

Sini Hukka, projektiasiantuntija
sini.hukka@keti.fi
+358 40 129 2441

Risto Kankaanpää, projektipäällikkö
risto.kankaanpaa@keti.fi
+358 50 354 9726

KETI logo