Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Liiton toimistossa työskentelee 45 eri alojen asiantuntijaa. Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. Liiton rooli maakunnan kehittämisessä on ennen muuta olla alueen toimijoiden yhteistyöjohtaja. Keskeinen työkalu on maakuntaohjelma. Maakuntaliiton tehtäviä ovat maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja maakunnan edunajaminen. Muita tärkeitä tehtäviä ovat kehittämishankkeiden rahoitus ja maakunnan kansainvälisyyden edistäminen. Venäjä-yhteistyö on yksi maakuntaliiton painopisteistä.

Venäjä-palvelut:

Maakuntaliiton Venäjä-palveluja ovat edunvalvonta, hankerahoitus ja yhteistyön koordinointi.

Maakuntaliitto tekee viranomaisyhteistyötä ja edunvalvontaa keskushallinnon ja EU:n suuntaan rajan ylittäviin asioihin liittyen erityisesti Euregio Karelia-yhteistyöalueen avulla (Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Karjalan tasavalta). Muita yhteistyöverkostojamme ovat Barentsin alueneuvosto, Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR), Euroopan tutkimus- ja innovaatioalueiden verkosto (ERRIN) ja Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden (NSPA) –verkosto.

Maakunnan toimijoiden Venäjä-yhteistyötä edistetään ja rahoitetaan rajat ylittävän yhteistyöohjelman Karelian avulla. Maakuntaliitto on mukana ohjelman valintakomitean ja seurantakomitean työssä. Myös rakennerahasto-ohjelmasta myönnetään rahoitusta Venäjä-yhteistyötä edistäviin hankkeisiin. Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta tuetaan pienimuotoisia kehittämis- ja selvityshankkeita, maakunnan markkinointia ja näkyvyyttä edistäviä ja maakuntaohjelma POKAT:n tavoitteita tukevia hankkeita. Maakuntaliitto rahoittaa erilaisia kehittämishankkeita myös alueellisen kehittämisen määrärahan (AKKE) kautta.

Maakunnan Venäjä-yhteistyötä seuraa ja ohjaa maakuntaliiton koordinoima Pokat 2021-maakuntaohjelman Venäjäryhmä, johon kuuluu 16 jäsentä keskeisistä Venäjä-yhteistyötä tekevistä organisaatioista. Ryhmä edistää maakuntaohjelman mukaisia Venäjä-yhteistyön tavoitteita, joita ovat Venäjä-liiketoiminnan kasvattaminen, rajaliikenteen lisääminen ja sujuvoittaminen, Venäjä-asiantuntemuksen ja osaamiskeskittyminen vahvistaminen sekä arjen hyvinvoinnin ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksen lisääminen.

Yhteystiedot

Timo Leinonen, yhteyspäällikkö
timo.leinonen@pohjois-karjala.fi
+358 50 463 1424                                            

Tiina Moisala, aluekehitysasiantuntija
tiina.moisala@pohjois-karjala.fi
+358 40 702 1575

Maakuntaliitto logo