Miksi Pohjois-Karjala?

Pohjois-Karjala on hyvä paikka asua, työskennellä ja yrittää

Puhdas luonto runsaine metsineen ja vesistöineen ja toisaalta kehittynyt asumisen ja liikkumisen infrastruktuuri tarjoavat monipuoliset asumisen ja harrastamisen vaihtoehdot kaupunkiasumisesta luonnonläheiseen maaseutuasumiseen. Toimivat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet tarjoavat erinomaiset edellytykset joko fyysisille tai digitaalisille tapaamisille ja monipaikkaiselle työskentelylle. Laadukkaat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, hyvin järjestetty lasten päivähoito sekä kansainvälistä tunnustusta saanut suomalainen koulujärjestelmä luovat turvallisen asuin- ja elinympäristön kaikenikäisille maakunnan asukkaille. Pohjoiskarjalaisuuden ydintä ovat avoimuus, aidot ihmiset, yhteisöllisyys ja pyrkimys, että ketään ei jätetä yksin.

Miksi Pohjois-Karjala?

Paitsi luonnostaan ja ihmisistään, Pohjois-Karjala tunnetaan myös vahvasta yrityssektorista ja yrittäjäystävällisyydestä. Maakunnan tärkeimmät tuotannolliset alat ovat metsäbiotalous ja teknologiateollisuus, jossa vahvimpia aloja ovat koneiden ja laitteiden valmistus sekä metallituotteiden valmistus. Muita merkittäviä kasvualoja ovat kaivannaistoiminta, elintarvikkeiden tuotanto ja matkailu.

Maakunnan liikennejärjestelmä on toimiva, turvallinen ja kestävä. Hyvät maantie- ja rautatieyhteydet, vesistöreitit ja lentoyhteys Helsinkiin takaavat hyvän saavutettavuuden niin kansainvälisesti, kansallisesti kuin maakunnan sisäisesti. Hyvät edellytykset Venäjä-kaupalle ja vilkkaalle yhteistyölle luo Niiralan kansainvälinen rajanylityspaikka 24/7, jossa on sekä maantien että rautatien rajanylityspaikka. Joensuun ja Puhoksen (Kitee) syväsatamista ja muualta Itä-Suomen sisävesiltä alukset voivat liikennöidä Vuoksen vesistön (Saimaan järvialue) ja Saimaan kanavan kautta Venäjän sisävesien ja Keski-Euroopan satamiin.

Pohjois-Karjala on myös korkeatasoinen, monipuolinen ja kansainvälinen koulutuksen ja tutkimuksen maakunta. Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto, joka tarjoaa tutkinto-opetusta 100 pääaineessa ja neljä tiedekuntassa: filosofinen, luonnontieteet ja metsätieteet, terveystieteet ja kauppatieteet. Muita merkittäviä koulutus- ja tutkimusorganisaatiota ovat Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Luonnonvarakeskus (LUKE), Euroopan metsäinstituutti sekä Geologian tutkimuskeskus. Maakunnassa on noin 25 000 opiskelijaa, ja opiskelijoiden suhteellinen osuus työikäisestä väestöstä on Joensuussa Suomen suurin.

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen välittömässä läheisyydessä toimii Business Joensuun Tiedepuisto, joka tarjoaa korkeatasoisia tila- ja tapahtumapalveluita päivittäin 120 organisaatiolle ja 2 500 ihmiselle.