Rahoitus

RussiaHUBin toimintaan pyritään löytämään aina sopivin rahoitusmalli, tehtävän ja toimeksiannon mukaan. Pienet tehtävät voidaan hoitaa RussiaHUBin toimijoiden omin varoin, mutta suurempiin toimeksiantoihin ja hankkeisiin etsitään asiakkaan kanssa yhdessä sopivin rahoituslähde. Kukin RussiaHUBin toimija määrittelee itse, mitä tehtäviä se voi hoitaa ns. virkatyönä.

Keskeisiä yritystoiminnan, alueellisen kehittämisen ja ulkorajayhteistyön kehittämisen rahoitusvälineitä on koottu alla olevaan taulukkoon. Tarkemmat rahoituslähteiden kuvaukset löytyvät RussiaHUB North Karelian toimintakonseptista.

Rahoitus

Yritysten kehittämis- ja investointirahoitus

 • Avustus kehittämiseen jopa 50 % (Ely-keskus)
 • Avustus investointeihin jopa 35 % (Ely-keskus)
 • Starttiraha (TE-keskus)
 • Start Up –rahasto Joensuu
muu rahoitus

Muu rahoitus

 • EAKR-rahasto
 • ESR-rahasto
 • Alueellisen kehittämisen määräraha
 • Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto
 • Karelia CBC-, Kolarctic- ja Kaakkois-Suomi-Venäjä –ohjelmat
 • Interreg Itämeren alue
 • Pohjoinen Periferia ja Arktinen
 • Barents-yhteistyön rahoituslähteet
 • Cultura Juhlarahasto, säätiöt ja muut kulttuuri- ja tiedeyhteistyön rahoituslähteet