Categories
Toimijat Tutkimus ja koulutus

Riveria

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian kansainvälisyystoiminnan ensisijainen kohde on EU-alueella olevat oppilaitos- ja yritysverkostot. Tämä johtuu siitä, että suurin osa Riverian hankkeista ovat EU-rahoitteisia, mikä rajaa kansainvälisen toiminnan resurssien kohdistamista muihin kuin EU-maihin. Siitä huolimatta, Riveria on tukenut opiskelijoittensa ja asiantuntijoittensa kansainvälistä liikkuvuutta myös muihin kuin EU-maihin mahdollisuuksien mukaan.

Kansainvälinen toiminta Venäjän suuntaan on ollut enimmäkseen oppilaitosrahoitteista. Riverian yksiköt ovat, ainakin kahden viime vuosikymmenen aikana tehneet aktiivisesti yhteistyötä venäläisten oppilaitosten kanssa. Koulutuskuntayhtymän yksiköt ovat olleet useassa Karelia CBC hankkeissa mukana. Oppilaitoksessamme valinnaisten opintoihin kuuluvien vieraskielten joukkoon kuuluu myös venäjän kieli.

Venäjä-yhteistyötä on aktiivisesti tehty Lieksan ja Nurmeksen koulutusyksiköissä, joilla on pitkäaikaiset ja luotettavat yhteistyökumppanit Venäjällä, mm. Petroskoissa Iniciativa-koulutuskeskus, Sortavalassa StudySpace-koulutuskeskus, Kostamuksessa peruskoulu N1 ja Kotiranta-matkatoimisto sekä useita oppilaitoksia Pietarissa. Joensuun koulutusyksikössä liiketalouden alalla on ollut pitkäaikaista yhteistyötä Sortavalan oppilaitoksen kanssa. Myös metsäalan Valtimon koulutusyksikkö on ollut mukana useassa vientihankkeessa.

Johtotasolla myös koulutuskuntayhtymä on neuvotellut ja sopinut Karjalan tasavallan opetusministeriön kanssa ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä, opiskelija- ja asiantuntijavaihdoista ja työssäoppimisen järjestämisestä puolin ja toisin sekä ammattitaitokilpailutoiminnan yhteistyöstä.

Toiminnat                                    

Venäläiset yhteistyökumppanit järjestävät suomen kielen koulutuksia, tiedotustilaisuuksia ja tutustumismatkoja mm. Lieksaan ja Nurmekseen opiskelusta Riveriassa kiinnostuneille henkilöille. He myös välittävät asiakkaille oikeaa tietoa Riveriasta ja opiskelun pääsyvaatimuksista.

Kieli- ja kulttuurimatkat Venäjälle (Petroskoihin, Sortavalaan ja Pietariin), myös yhdessä Lieksan lukion venäjän opiskelijoiden kanssa. Joensuun yksiköt ovat myös järjestäneet venäjän kielen kurssia henkilöstölleen ja opiskelijoiden sekä henkilöstön tutustumismatkoja venäläisiin oppilaitoksiin Sortavalaan ja Pietariin.

Käännös ja tulkkaustyöt erilaisissa tapahtumissa suomi-venäjä-suomi. Suomi-Venäjä -sanastot ja oppimateriaalit. Markkinointiosaaminen (Some-kanavat, youtube, messut, vierailut paikan päällä, vierailevat ryhmät Riveria Lieksassa ja Nurmeksessa). Tehdään venäjänkielisiä videoita Riveriasta ja sen opiskelijoista, ylläpidetään venäjänkielistä some-ryhmää sekä annetaan venäjänkielistä ohjausta venäjänkielisille asiakkaille sähköpostitse, puhelimitse sekä chatissa.

Yhteystiedot

Ara Hayrabedian, kansainvälisyyden kehittäjä
ara.hayrabedian@riveria.fi
+358 50 311 5787

Riveria logo