Toimijat

Yli 30 vuotta jatkuneen vilkkaan rajan ylittävän yhteistyön ansiosta Pohjois-Karjalaan on keskittynyt monialaista ja korkeatasoista Venäjä-asiantuntemusta ja -osaamista. Vahvoja aloja ovat erityisesti liiketoiminnan kehittäminen, metsäbiotalous, Venäjän yhteiskunnallinen muutos, raja-alueiden kehitys, fotoniikka, ympäristön- ja luonnonsuojelu, kulttuuri ja matkailu. Maakunnan Venäjä-toimijat ovat kokeneita kansallisten ja kansainvälisten Venäjään liittyvien TKI-hankkeiden toteuttajia.

Maakunnan keskeiset Venäjä-toimijat edustavat tutkimusta, koulutuksen kaikkia asteita, yritystoiminnan edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatioita, valtio- ja kuntasektoria sekä järjestökenttää. Lisätietoa organisaatiosta ja niiden tarjoamista Venäjä-palveluista yhteystietoineen löydät alla olevista linkeistä.

Tutkimus ja koulutus

 • Itä-Suomen koulu
  Itä-Suomen koulu on pääkaupunkiseudun ulkopuolinen yksityinen kielikoulu, jonka painopistealueena on venäjän kieli ja yrittäjyyskasvatus. Itä-Suomen koulun omistaa säätiö, jonka omistajina ovat Joensuun, Imatran ja Lappeenrannan kaupungit. Koulu tarjoaa laajamittaista kaksikielistä venäjän kielen opetusta esi-opetuksesta lukioon.  Koulussa järjestetään opintomatkoja Venäjällä ja Suomessa, mm. matkat Pietariin, Helsinkiin ja Moskovaan.  Teemme myös lähialueyhteistyötä […]
 • Itä-Suomen yliopisto
  Kahdella kampuksella – Joensuussa ja Kuopiossa – toimiva Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista Strategiamme lähtökohtana ovat maailmanlaajuiset haasteet, joihin haemme ratkaisuja profiilialueillamme tieteidenvälisen tutkimuksen ja monialaisen koulutuksen avulla. Näin rakennamme vastuullista ja kestävää tulevaisuutta. Yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen profiilialueet ovat ikääntyminen, elintavat ja terveys, ympäristön muutos ja luonnonvarojen […]
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
  Karelia on arvostettu, vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia on vahva vaikuttaja ja suurin aluekehityshankkeiden toteuttaja maakunnassa. Karelia tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Kumppaniverkosto muodostuu korkeakouluista ja muista […]
 • Luonnonvarakeskus
  Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Lukessa työskentelevät 1300 tutkijaa ja asiantuntijaa tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Pohjois-Karjalassa Luke palvelee laajasti niin kansalaisia kuin elinkeinoelämääkin metsäsektoria, maaseutua sekä riista- ja kalataloutta koskevassa tutkimus- ja kehitystyössä. […]
 • Riveria
  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian kansainvälisyystoiminnan ensisijainen kohde on EU-alueella olevat oppilaitos- ja yritysverkostot. Tämä johtuu siitä, että suurin osa Riverian hankkeista ovat EU-rahoitteisia, mikä rajaa kansainvälisen toiminnan resurssien kohdistamista muihin kuin EU-maihin. Siitä huolimatta, Riveria on tukenut opiskelijoittensa ja asiantuntijoittensa kansainvälistä liikkuvuutta myös muihin kuin EU-maihin mahdollisuuksien mukaan. Kansainvälinen toiminta Venäjän […]

Yritystoiminnan edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatiot

 • Business Joensuu
  Joensuun seudulla toimii Euroopan johtava metsäbiotalouden tutkimus-, koulutus- ja yrityskokonaisuus. Seudun metalliteollisuus on ainutlaatuisen monipuolinen ja seudulla toimii yli 250 metalli- ja muovialan yritystä, joissa on yli 5 000 työpaikkaa ja yli miljardi liikevaihtoa. Alueen ICT-ala kasvaa vauhdilla. Vuonna 2021 avattava Photonics Center on fotoniikkaliiketoimintaa ainutlaatuisella tavalla vauhdittava toimintaympäristö, joka […]
 • Kauppakamari
  Kauppakamari on julkisesta rahoituksesta riippumaton, maailmanlaajuinen ja arvostettu elinkeinoelämän yhteistyöorganisaatio, jonka toiminta perustuu kauppakamarilakiin sekä yritysten vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Ensimmäisen kauppakamarin perustivat Marseillessa vuonna 1599 silloiset elinkeinonharjoittajat, kauppiaat ja merenkulkijat. Kauppakamarin tehtävänä on elinkeinoelämän edistäminen. Edunvalvojana kauppakamari vaikuttaa viranomaisiin ja lainsäädäntöön, kehittää markkinataloutta sekä edistää yhteistoimintaa elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä. Edunvalvonnan […]
 • Keski-Karjalan Kehitysyhtiö
  Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on seudullinen elinkeinoyhtiö, jonka omistavat Kiteen kaupunki sekä Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat. KETIn tehtäviä ovat yritysneuvonta, toimialojen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen hankkeiden kautta sekä seudun markkinointi. KETI Oy:n toimintaa ohjaa Keski-Karjalan elinkeinostrategia, jossa on määritetty kehittämisen kärjet vuoteen 2020. Kansainvälistyminen, ml. Venäjä-yhteistyö, on yksi läpileikkaavista teemoista […]

Valtio- ja kuntasektori, maakunnan matkailun kehittäminen ja markkinointi

 • ELY-keskus
  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskukset ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä. ELY-keskus edistää Pohjois-Karjalan elinvoimaa ja luo kestävää, pitkän ajan kilpailukykyä tukemalla alueen yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa yrityksien eri kehitysvaiheissa. […]
 • Joensuun kaupunki
  Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakunnan keskus, sijaitsee Pyhäselän pohjoisrannalla Pielisjoen suulla. Idässä Joensuun kaupunki rajoittuu Venäjän federaation Karjalan tasavaltaan.  Asukkaita Joensuun kaupungin alueella on lähes 77 000, ja heistä venäläisiä on 1,3 %. Joensuun kaupungin kotouttamispalvelut tarjoavat räätälöityjä palveluita kaikille joensuulaisille maahanmuuttajille taustasta ja maahantulosyystä riippumatta. Jokaiselle tehdään oma kotouttamisohjelma. Lisäksi asiakkaille […]
 • Maakuntaliitto
  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Liiton toimistossa työskentelee 45 eri alojen asiantuntijaa. Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. Liiton rooli maakunnan kehittämisessä on ennen muuta olla alueen toimijoiden yhteistyöjohtaja. Keskeinen työkalu on maakuntaohjelma. Maakuntaliiton tehtäviä ovat […]
 • VisitKarelia
  VisitKarelia on Pohjois-Karjalan matkailun destinaatio-organisaatio (DMO), joka kehittää ja markkinoi aluetta sekä saa aikaan merkittävää kasvua ja kauppaa alueen yrityksille. Kaikki yhtiön toiminta ja Pohjois-Karjalan markkinointi matkakohteena toteutetaan VisitKarelia-nimellä. Toimintamme arvot ovat: Vastuullisuus, Ammattimaisuus, Rohkeus ja Tuloksellisuus. Venäjä palvelut: Yksi VisitKarelian pääkohdemarkkinoista on Venäjä. VisitKarelialla on laajat yhteistyöverkostot Venäjän matkailumarkkinoilla, joita hyödyntäen edistämme Pohjois-Karjalan matkailua.  VisitKarelia tarjoaa matkailuyrityksille […]

Muut asiantuntijaorganisaatiot

 • Kansanterveyden keskus
  Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus jatkaa ja laajentaa Pohjois-Karjala projektin puitteissa tehtyä sydän- ja verisuonitautien sekä muiden keskeisten tarttumattomien kansantautien ehkäisyä, terveyden edistämistä ja toiminnan tulosten kansallista ja kansainvälistä hyödyntämistä. Olemme maakunnallinen terveyden edistämisen asiantuntijaorganisaatio.  Unelmamme on olla kaiken ikäisten terveemmän arjen tukija ja haluttu, arvostettu sekä luotettava yhteistyökumppani julkisen, yksityisen ja kolmannen […]