Categories
Blogi

Venäjän läheisyyttä hyödynnetään

Venäjän vieressä

Venäjän läheisyyttä hyödynnetään

Pohjois-Karjalan uudessa maakuntaohjelmassa on otettu naapuri tosissaan. Venäjän läheisyyttä halutaan hyödyntää Pohjois-Karjalan elinvoiman vahvistamisessa. Linjaus perustuu luonnollisesti paitsi sijaintiimme, niin myös pitkäaikaiseen maakunnassa kehittyneeseen Venäjä-osaamiseen.

Venäjän-kaupalla on Pohjois-Karjalassa pitkät perinteet, mutta sitä voidaan lisätä tukemalla alan osaamista ja luomalla uusia mahdollisuuksia. Rajanylittävässä matkailussa on potentiaalia lisätä matkailijamääriä Venäjältä vahvistamalla matkailuyhteistyötä. Tarvitaan lisää tietoa matkailutuotteista rajan molemmin puolin. Kasvupotentiaalia on erityisesti luonto- ja elämysmatkailussa sekä kulttuurimatkailussa.  

Sujuva rajaliikenne ja hyvä saavutettavuus ovat elinehto rajanylittävälle yhteistyölle. Sujuva tavaroiden ja ihmisten rajanylitys lisää kauppaa, matkailijamääriä, tukee TKI-yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa sekä mahdollistaa luontevan kanssakäymisen rajan yli. Sekä maantien että rautatien rajanylityspaikkojen infrastruktuuria on parannettava.

Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan kehittämiseksi tarvittavat investoinnit on koottu yhteen. Paketti sisältää rajan ja tullin tarvitsemat uudet tilat, tie- ja raideliikenteen investoinnit, yritysinvestoinnit ja Tohmajärven kunnan infrahankkeet.

Elinkeinoelämä, TKI-toiminta ja julkinen sektori tarvitsevat jatkossakin Venäjän yhteiskuntaa ja kulttuuria tuntevia sekä venäjän kieltä osaavia henkilöitä. Venäjä-osaamispolkua tulee vahvistaa varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen asti. Maakunnassa jo asuvat venäjää osaavat ihmiset ovat monella tapaa valmiita osaajia yritysten ja organisaatioiden Venäjä-yhteistyöhön. Heidän työllistymisensä ja monikielisyyden tukeminen on tärkeää. Monissa kunnissa oppilaitokset kärsivät oppilas- ja yritykset osaajapulasta. Venäjältä tulevan opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton tukeminen parantaa tätä tilannetta. 

Rajan ylittävä yhteistyö on keskeisessä asemassa myös, kun halutaan parantaa ympäristön tilaa ja kehittää raja-alueen luonnon suojelua ja käyttöä. Ilmastoviisaus-yhteistyö on mahdollisuus tietotaidon vaihdolle ja uusien ratkaisujen kehittämiselle. Se lisää myös vientimahdollisuuksia Venäjälle esimerkiksi metsäbiotaloudessa, uusiutuvan energian kehittämisessä, jätteenkäsittelyssä ja rakentamisessa.

Luonteva kanssakäyminen rajan yli hyvinvointi-, terveys- ja ympäristöasioissa parantaa asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia. Kulttuurivaihto rikastuttaa kulttuurielämää ja antaa mahdollisuuden tutustua toisen maan kulttuuriin ja sen perinteisiin.

Huolimatta koronasta rajat ylittävää yhteistyötä on valmisteltu tiiviisti myös uudelle EU:n ohjelmakaudelle. Viranomaiset ovat siirtyneet toimimaan virtuaalisesti myös Venäjä-yhteistyössä. Uudella rajayhteistyö-ohjelmalla tuetaan edellä mainittujen asioiden toteuttamista lähivuosina. Kunhan tästä pandemian pirulaisesta päästään, niin kehittämisen ketsuppipullo voi jälleen purskahtaa.

Eira Varis

Kirjoittaja työskentelee aluekehityspäällikkönä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa. Hän on myös Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntamaantieteen dosentti erityisalana Venäjän ja Itä-Euroopan transitio.

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran sanomalehti Karjalaisessa 5.1.2022.

”Venäjän vieressä” on kolumnisarja, jossa pohjoiskarjalaiset Venäjä-asiantuntijat kertovat eri näkökulmista, millaista on Venäjä-yhteistyö ja miksi sitä tehdään. Kolumnisarja on osa RussiaHUB North Karelia -konseptia, joka tekee tunnetuksi Pohjois-Karjalan Venäjä-osaamista ja sen entistä parempaa hyödyntämistä. RussiaHUB North Karelian kotipesänä toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.