Verkostot

RussiaHUBin toiminnan ideana on, että sen toimijoiden ja verkostojen osaaminen on RussiaHUBin asiakkaiden käytettävissä Venäjään liittyvissä tieto-, osaamis-, kehittämis- ja rahoitustarpeissa. Samalla kehittyvät myös toimijoiden sisäiset verkostot ja yhteistyö. RussiaHUB North Karelian toimijat (sisäkehä) ja verkostoja (ulkokehä) on esitetty kuvassa alla.

RussiaHUB verkosto

Toimijoilla on laajat kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöverkostot, joita voidaan hyödyntää. Kotimaisista verkostoista voidaan mainita: Ulkoministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Rajavartiolaitos, Tulli, Aleksanteri-instituutti, Savonia-amk, Suomi–Venäjä-seura, Visit Finland, Suomalais-Venäläinen kauppakamari. Pohjois-Karjalan kannalta keskeisiä kansainvälisiä yhteistyöfoorumeita ovat Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan sekä Karjalan tasavallan muodostama yhteistyöalue Euregio Karelia sekä Suomen sekä Luoteis-Venäjän, Ruotsin ja Norjan pohjoisimpien alueiden välinen yhteistyöelin Barentsin alueneuvosto.

Pohjois-Karjalan vahvuus on maakunnan toimijoiden tiivis, toimiva yhteistyö ja useat yhteistyöryhmät, esimerkkinä Pokat-maakuntaohjelman 12 teema- ja asiantuntijaryhmää. Niissä toimii lähes 400 eri alojen asiantuntijaa. Myös näiden ryhmien asiantuntemusta voidaan hyödyntää.