Viestintä ja markkinointi

RussiaHUB:n viestinnän ja markkinoinnin tavoitteena on tehdä Pohjois-Karjalassa oleva laaja Venäjä-asiantuntemus ja Venäjä-yhteistyö näkyväksi. Kattava ja oikea-aikainen viestintä tuo esiin Venäjä-yhteistyön mahdollisuuksia ja palvelee maakunnan yrityksiä, organisaatiota ja asukkaita sekä niiden yhteistyökumppaneita hyötymään paremmin rajan ja Venäjän läheisyydestä.

Toiminnan muotoja ja kanavia voivat olla

  • RussiaHUB North Karelian, sen toimijoiden ja yhteistyökumppanien viestintäkanavat: verkkosivut, printti- ja sosiaalinen media
  • tapahtumat: seminaarit, konferenssit, webinaarit, työpajat, yleisötilaisuudet
  • kampanjat
  • asiantuntijapankki, johon kootaan eri alojen Venäjä-asiantuntijoita median, viranomaisten, yritysten, oppilaitosten ja muiden hyödynnettäväksi (ei-julkinen, tiedot yhteyshenkilöiden kautta)